Slide 1 Slide 2 Slide 1
Example Frame

Zastupništvo u Republici Srpskoj

Poštovani kupci iz Republike Srpske,

Od sada svu mehanizaciju iz naše ponude možete pribaviti direktno u Republici Srpskoj.

Za sve detalje možete se obratiti kod:

“MIKAN-PROM” D.O.O.
preduzeće za trgovinu i usluge

Modran – 76300  B i j e l j i n a
www.mikan-prom.com
mikan.prom@gmail.com

Kontakt telefon : +387 55 555 050,