Slide 1 Slide 2 Slide 1
Example Frame

Kontakt

21000 Novi Sad
Bulevar Slobodana Jovanovića 15
Radno vreme: 08:00-16:00h
mail: office@agrodivo.com
web: www.agrodivo.com
tel/fax: +381 (0) 21 472 51 04Vladimir Pavlović
+381 (0) 63 72 74 333

 
Kontakt za kupce u Republici Srpskoj:
 
“MIKAN-PROM” D.O.O.
preduzeće za trgovinu i usluge
Modran – 76300  B i j e l j i n a
www.mikan-prom.com
mikan.prom@gmail.com
Kontakt telefon : +38765983256 Žarko Parađenović
 
 
                 

Pošaljite nam mail: